بیت رهبری


رهبر رژیم اسلامی ایران به منظور امنیت بیشتر و پیشگیری از یورش مردم ناراضی، بیت خود را منحل و در عوض شعب متعددی از آن را در مناطق مختلف تهران راه اندازی نمودند.


منبع عکس: دیوارنویس
نعش کش دکتر کردان

به نقل از هموطن:

اين بنده خدا همه چيزش غلط املايی داشت
حتی ماشين نعش کشش