سفره هفت سین بدون قرآن

نوروز پیروز!

اگر نقاشی یا پوستر هفت سین بدون قرآن و دیگر اجزای زائد دارید لینک بفرستید لطفا.

تعریف جدید خائن: فرد یا گروهی که از این به بعد فراخوان یا پیشنهاد تظاهرات کمتر از یک هفته بدهد

هر روز تظاهرات در ایران، چند صد میلیون تومان برای دولت خرج دارد. نظام با آماده باش و به کار گیری چندین هزار نفر نیروهای انتظامی، بسیج و ضد شورش و پرداخت حقوق اضافه و کارمزد ساعتی به آنان تحت فشار زیادی قرار گرفته و می گیرد. اگر این تظاهرات پیوسته و یا در چند روز متوالی صورت بگیرد، آنقدر هزینه دولت و فضای امنیتی شهرها شدید می شود که کنترل آن تدریجا از دست نظام خارج میشود. نظام دیگر قدرت بازیابی و نفس تازه کردن نخواهد داشت. مردم و به خصوص مردم عادی و نا آگاه از مسائل سیاسی چشمشان به خیابان است. وقتی ببینند هر روز نیروهای امنیتی در خیابان آماده باش هستند متوجه می شوند که دیگر نظام حرف اول و آخر را نمی زند و به جنبش خواهند پیوست.

به نقل از بابک داد: "آيا ما «نذر» كرده ايم سه شنبه به سه شنبه به خيابانها برويم، كتك بخوريم، قرباني و اسير تقديم حكومت كنيم؟
آيا برگزاري راهپيمايي، آن هم هفته اي يكبار كافي است؟ آيا نبايد قالب زمانبندي و من در آوردي «سه شنبه هاي خريد» را به «روزهاي اعتراض» تبديل كنيم؟ تعيين روزهاي سه شنبه براي تجمعات اعتراضي، درست مثل اين است كه ما به حكومت مهلتي يك هفته اي مي دهيم تا نفسي تازه كند، تجديد قوا كند، سازماندهي شود و در هر سه شنبه، تعدادي از جوانان ما را بكشد يا دستگير و زنداني و شكنجه كند. اينگونه ما فقط هفته اي يك بار، فرصت سركوب داوطلبانه(!) مردم را به اوباش حكومتي مي دهيم و هر هفته از شمار مردمي كه داراي انگيزه مبارزاتي هستند، كم و كمتر مي شود و دامنه دستگيري هاي فله اي بيشتر و بيشتر مي شود.

پیشنهاد تظاهرات برای روزهای 21 الی 26 اسفند هر روز ساعت 3: هفته اعتراض - همراه با نقشه


با تشکر از دوستانی که روز 24 بهمن رو برای تظاهرات اعلام کردند پیشنهادی را برای هفته اعتراض اعلام می نمایم. متاسفانه با فراخوان های پراکنده خیلی دیر به نتیجه خواهیم رسید. اتفاقی که میفتد این است : مردم به خیابان ها می آیند، صدها نفر دستگیر میشوند، سرکوبگران سر فرصت همه را شکنجه و اذیت و آزار می کنند و به زندان میفرستند، خانواده ها رو تحت فشار می گذارند، سند ملک و وثیقه چند میلیون تومانی طلب می کنند و پس از چند روز کم کم شروع به آزاد کردن زندانی ها می کنند و این روند تا تظاهرات بعدی ادامه یافته و تکرار می شود.تظاهرات برای روزهای 21 الی 26 اسفند یک خاصیت خیلی مهم دارد: شامل سه شنبه اعتراض بعدی، تظاهرات 24 بهمن و چهارشنبه سوری نیز است و فشار افزونی بر دولت کودتا و نظام سرکوبگر وارد می سازد.

نقشه پیشنهادی تظاهرات هم در بالا میبینید. همیشه انجام تظاهرات در نقاط پر رفت آمد راحت تر است تا جای بزرگ و دور افتاده. بنابراین در این نقشه محدوده تظاهرات در بین میدان های ولی عصر، انقلاب، چهارراه ولی عصر و ... انتخاب شده است. هدف تظاهر کنندگان باید این باشد که به یکی از نقاط سفید (با دایره سبز در مرکز) برسند و در نهایت اگر موفق به تظاهرات شدند با حرکت در جهت فلش ها خود را به میدان ولی عصر برسانند.

زمان: 21 الی 26 اسفند هر روز ساعت 3 بعد از ظهر

مکان: به نقشه مراجعه شود

به امید همراهی شما با برنامه هفته اعتراض. لطفا اگر موافق هستید اطلاع رسانی کنید.