تو سَری های نظام بر فرق ملت ایران: قبوض جدید، قیمت جدید بنزین

نداشتن آزادی بیان، تحریم و تحقیر، حجاب اجباری، خدمت سربازی اجباری، مافیای حکومتی، قتل های زنجیره ای، سرکوب و شکنجه و تجاوز و هزار مصیبت دیگه کم بود حالا قبوض جدید آب و برق و گاز و بنزین هم اضافه شده. عجب ملت بیچاره و تو سری خوری هستیم.


میگن خدمت سربازی اجباریه، میگیم چشم، میگن بنزین لیتری 700 تومنه، میگیم چشم، میگن ..... میگیم چشم. آیا به قبض گاز 200 هزار تومانی هم در نهایت خواهیم گفت چشم؟ آیا جوانان ما کماکان به خاطر اجتناب از محرومیت های ناشی غیبت از خدمت سربازی، به نظام جمهوری اسلامی خدمت خواهند کرد؟ تا کی ترس و وحشت و عدم هماهنگی گریبانگیر ما خواهد بود؟


تا وقتی ما در قالب خدمت سربازی به این نظام خدمت می کنیم و زیر بار قبوض آب و برق و گاز و قیمت جدید بنزین می رویم، چطور می توانیم انتظار داشته باشیم که شرایط عوض شود؟