بیایید هزینه همکاری با نظام را برای مزدوران بالا ببریم

تا وقتی هزینه همکاری با نظام پایین و مزایای آن زیاد باشد، تا قیامت شاهد بقای جمهوری اسلامی خواهیم بود. با آمدن مردم به خیابان ها بود که بدنه نظام به لرزه افتاد و شکاف سیاسی موجود در بین گروه های سیاسی داخل نظام چندین برابر گشت. وقایع روز عاشورا به حدی جدی بود که نظام برای مدت کوتاهی خود در معرض سقوط دید. اگر ماموران امنیتی و ضد شورش، فرماندهان بسیجی و ... هر روز با آرامش از خانه خود خارج و با آرامش به خانه خود بازگردند، هیچ تغییری در روند موجود ایجاد نخواهد شد ولی اگرچنین فردی به همان اندازه که یک تظاهر کننده در روز تظاهرات خود را در معرض آسیب جسمی و خطر ببیند، روند سرکوب در ایران به سرعت نزولی خواهد شد.

این وظیفه من و تو است که مامور گشت ارشاد، بسیجی، اطلاعاتی و سپاهی را راحت نگذاریم. تمامی این افراد خانه و خانواده دارند و هر روز پس از سرکوب و نیرنگ و اذیت و آزار مردم، به خانه های خود می روند. وقتی خانه این افراد ناامن شد، دیگر تن به سرکوب و اذیت و آزار مردم نخواهند داد.

بیایید نگذاریم دفاتر بسیج در دانشگاه ها و ادارات به فعالیت روزمره خود ادامه دهند. هر کجا چنین مامورانی را کم تعداد و ضعیف دیدیم، درس عبرتی به آنها بدهیم.