نگو 16 آذر! بگو "هفته 16 آذر"

تاسوعا و عاشورای امسال (14 و 15 آذر) با فاصله یک روزه از 16 آذر، فرصت خوبی است برای تبدیل 16 آذر به "هفته 16 آذر".

هر چقدر هم که در یک روز تظاهرات کننده به خیابان بیاید باز هم برای دولت مشکل خاصی ایجاد نمیشود چرا که فردا همه چیز به حالت اول بر میگردد و زندگی روزمره ادامه پیدا می کند. یک شب برای حکومت هزار شب نمیشود. تا زمانی که تظاهرات ایران محدود به 16 آذر و 22 بهمن و چهارشنبه سوری و 18 تیر و غیره است نمیشود انتظار هیچ گونه تغییر یا حتی فشار محسوس بر حکومت را داشت. بیایید با تظاهرات در کل هفته 16 آذر فشار مضاعفی بر حکومت وارد آوریم.