مشکل جمهوری اسلامی با پپسی (PEPSI)

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی در ارتباط با کمپانی پپسی دروغ سازی و شایعه سازی می کند. حدودا 15 سال پیش جمهوری اسلامی شایعه کرده بود که لغت PEPSI مخفف Pay Each Peny Saving Israel  است به معنی اینکه هر قرون پولی که  شما برای خرید پپسی می پردازید صرف کمک (نجات) اسراییل می شود که چیزی جز دروغ محض نبود (was a lie). این شایعه در بین بسیاری از مردم رواج داشت بدون آنکه کسی واقعیت را بداند یا برای دیگران روشن کند.

علت این قضیه برای نویسنده روشن نیست اما بر اساس حدس و گمان می شود گفت که احتمالا بعضی دست اندرکاران جمهوری اسلامی منفعت مالی خود را در منفور کردن محصولات پپسی می بینند.