چگونه توقعات "بجا"ی مردم "بیجا" شدند

 !!وقتی انتخابات تموم شد و خر سیاسیون از پل گذشت.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر